God fortsättning!

Nyhetsbrev på gång i veckan (v2) samt uppdaterad information under respektive aktivitet. De flesta aktiviteter startar upp vecka 3.