Cirkelträning

Startar upp vecka 34 – från 13 år och uppåt.

Måndagar 19.00 – 20.00, 400 kr/termin terminskort för 750 kr.

Tränare: Erika Axelsson. Kontaktperson och anmälan till: erika.eko@hotmail.com