Sportlovstider

Under sportlovet (v9) har vi år fått möjlighet att fortsätta med våra pass inne i idrottshallen och många pass kommer att hållas som vanligt. Respektive ledare meddelar sina grupper.