Uppdatering november kring våra aktiviteter med anledning Covid-19

 

Med anledning av Folkhälsomyndighetens nya riktlinjer i slutet av november har styrelsen nu tagit beslut om att året ut pausa ytterligare några pass* samt att begränsa deltagandet till max 8 deltagare på inomhusaktiviteter (undantag för våra barnaktiviteter). Vi fortsätter med våra CrossNature pass utomhus och utökar med ett till pass tillsvidare.

Viktigt att man inte kommer till passen om man känner minsta sjukdomssymtom, av hänsyn till varandra som dessutom kan ha en väldigt känslig anhörig hemma.

*ledarna för respektive pass meddelar via Bokat.

Uppdatering kring våra pass med anledning Covid-19

Med anledning av Folkhälsomyndighetens nya riktlinjer har styrelsen nu tagit beslut om att pausa Boxen och Vuxeninnebandyn till och med den 19 november. Vi fortsätter med övriga aktiviteter där vi bedömer att vi kan hålla ett bra avstånd till varandra och fortsätter följa de rekommendationer som kommer fortlöpande.

Viktigt att man inte kommer till passen om man känner minsta sjukdomssymtom, av hänsyn till varandra som dessutom kan ha en väldigt känslig anhörig hemma.

Respektive ledare har löpande kontakt med sina deltagare.

Du vet väl att vi har joggingkul på Rindö?

Samling 17:15 varje fredags i korsningen Militärvägen/Rindöbyvägen. Alla åldrar välkomna. Gemensam uppvärmning, sedan fri fart 1-2 korta varv på elljusspåret. Deltagande barn med tillräckligt många varv får medalj vid avslutning preliminärt 6 November. Om vi får vargavinter tidigt avslutar vi tidigare.

Välkomna

Pelle och Teodora

Nyhet! Cross Nature

Nu startar vi upp konceptet Cross Nature med KA1IF ute på Rindö!

Söndag morgon 9:00 – 10:00
Måndag kväll 19:15 – 20:15

För det mesta startar vi vid hallen på Rindö, men ibland kan vi mötas upp på andra ställen. Mötesplats meddelas via Bokat om den ändras.

Avgift 400:-/termin för 1 pass i vecka alternativt terminskort (750:-), medlemskap i KA1 IF krävs.

Om du vill testa på passet eller har några övriga frågor, mejla catrin.grambo@gmail.com

Tänk på handskar, pannlampa och ta även gärna med ett sittunderlag (inget krav alls).

Varmt välkomna!

Anna, Solveig och Catrin 🌸

Så här beskrivs Cross Nature på deras egen hemsida:

CrossNature® är en träning där vi förflyttar oss i naturen, stannar på olika platser och utnyttjar det som finns för att träna både styrka och kondition. Konceptet hämtar hela tiden ny inspiration från olika idrotter och träningsformer. Inget pass är det andra helt likt, variationen ger dig en funktionell kropp och en glad själ. Med oss får du allt du behöver i träningsväg och på köpet även en energigivande natur.

Läs gärna mer på:
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=55c18e0d-09d5cddb-55c394a1-0cc47aa8d93e-b454d09a1cf227b8&q=1&e=6108fabd-5bfe-46df-933d-9ff05aa1ed44&u=https%3A%2F%2Fwww.crossnature.se%2Fvad-ar-crossnature%2F

 

 

Nu drar barngymnastiken igång igen!

Nu är det dags för barngymnastik igen. Vi kör igång lördagen den 5 september och kommer ha 2 olika grupper.

Lilla gruppen 09:45 – 10:30        3-4 år med närvarande förälder
Stora gruppen 10:30 – 11:15      5-6 år utan förälder

Anmälningsavgiften betalas som vanligt till KA1IF 300:-/barn/termin

Skicka gärna ett meddelande till Lukas.brehmer@allente.se eller på SMS till 076-5252796 om vem det är som ska delta och till vilken grupp barnen ska tillhöra.

Workout Rindö 5 september

Kom och kör en heldag med KA1IF ! Vi har fyllt dagen med fem härliga pass och i
priset ingår både lunch och fika.

Kostnad 300 kr som betalas in på PG 14 27 73-1 efter bekräftelse. (I priset ingår lunch och fika)

Anmäl dig till solveig.rettig@gmail.com senast den 21 augusti. Då det är begränsat med platser (25 st) är det först till kvarn som gäller.

Workout_Rindo_2020