Joggingkul

Tisdagar 18:00, ledare är Mats Bohman.

Samling 18:00 varje tisdag i korsningen Militärvägen/Rindöbyvägen. Alla åldrar välkomna. Gemensam uppvärmning, sedan fri fart 1-2 korta varv på elljusspåret. Deltagande barn med tillräckligt många varv får medalj vid avslutningen.

Välkomna
Mats

Kostnad: Medlemsavgift i KA1 IF

Kontaktperson och anmälan: Mats Bohman 070 – 354 80 66 

Ledare: Mats Bohman
Plats: Elljusspåret på Rindö

Vi vill som förening KA 1 IF gärna hålla våra medlemmar uppdaterade om föreningens verksamhet och samlar därför in mailadresser. Det gör vi när du betalar medlemsavgift och/eller när du anmäler dig till bokat. Om du inte vill att vi sparar din adress för utskick med information meddela vår kassör.