Ka1 Idrottsförening

Här samlar vi aktuella dokument, kontakta kassör ylva@rindobyberget.se för ytterligare handlingar du som medlem i Ka1if kan ta del av. Dessa kommer också finnas tillgängliga på årsmöte: