Styrelsen

KA1IF styrelse 2023

Ordförande:

Ewa Bergström, ewa.k.bergstrom@gmail.com

Ledamöter:

Ylva Jonsson Strömberg, ylva@rindobyberget.se, Kassör

Ewa Bergström, ewa.k.bergstrom@gmail.com

Solveig Rettig, solveig.rettig@gmail.com, Sekreterare

Johan Larsson

Lotten Lindmark

Suppleant:

Måns Söderkvist, mans.soderkvist@gmail.com

Revisor:

Hans Levin

Revisorssuppleant:

Viveka Hiort af Ornäs

Valberedning:

Kent Larsson, mr.kent@ownit.nu