Styrelsen

KA1IF styrelse 2023

Ordförande:

Ewa Bergström, ewa.k.bergstrom@gmail.com

Ledamöter:

Stefan Axelsson, Stiffe.ax@gmail.com

Ylva Jonsson Strömberg, ylva@rindobyberget.se, Kassör

Ewa Bergström, ewa.k.bergstrom@gmail.com

Felisa Kryzyzanski, felisa.k@hotmail.com

Solveig Rettig, solveig.rettig@gmail.com, Sekreterare

Suppleant:

Måns Söderkvist, mans.soderkvist@gmail.com

Johan Karlöf

Johan Larsson

Revisor:

Jan-Olof Schill

Revisorssuppleant:

Måns Rydén

Valberedning:

Rikard Gille (sammankallande), rickard.gille@telia.com

Kent Larsson, mr.kent@ownit.nu