CrossNature / Uteträning

Söndag morgon 9:00 – 10:00
Tisdag kväll 18:10 – 19:00 – ett lite kortare intensivpass
Torsdag kväll 19:10 – 20:10

För det mesta startar vi vid idrottshallen på Rindö, men ibland kan vi mötas upp på andra ställen. Mötesplats meddelas via Bokat om den ändras.

Det är viktigt att du anmäler dig till passet, ibland ställs pass in om det tex inte är några deltagare anmälda till passet i förväg. 

Anmälan och frågor om passet görs till: catrin.grambo@gmail.com

Tänk på handskar, pannlampa när det är mörkt ute och ta även gärna med ett sittunderlag (inget krav).

Ledare: Catrin Grambo, Anna Glanmark, Ewa Bergström och Solveig Rettig

Avgift 400:-/termin för 1 pass i veckan alternativt terminskort (750:-), medlemskap i KA1 IF krävs.

Varmt välkomna!

Vi vill som förening KA 1 IF gärna hålla våra medlemmar uppdaterade om föreningens verksamhet och samlar därför in mailadresser. Det gör vi när du betalar medlemsavgift och/eller när du anmäler dig till bokat. Om du inte vill att vi sparar din adress för utskick med information meddela vår kassör Stefan Axelsson på stefan.axelsson@teledyneflir.se

Så här beskrivs Cross Nature på deras egen hemsida:

CrossNature® är en träning där vi förflyttar oss i naturen, stannar på olika platser och utnyttjar det som finns för att träna både styrka och kondition. Konceptet hämtar hela tiden ny inspiration från olika idrotter och träningsformer. Inget pass är det andra helt likt, variationen ger dig en funktionell kropp och en glad själ. Med oss får du allt du behöver i träningsväg och på köpet även en energigivande natur.

Läs gärna mer på:
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=55c18e0d-09d5cddb-55c394a1-0cc47aa8d93e-b454d09a1cf227b8&q=1&e=6108fabd-5bfe-46df-933d-9ff05aa1ed44&u=https%3A%2F%2Fwww.crossnature.se%2Fvad-ar-crossnature%2F