Bli medlem

Bli medlem i KA1IF!

Kostnad årsvis (gäller per kalenderår oavsett när inbetalning görs):

100 kr/år enskild medlem
300 kr/år familj

Betalas in till postgiro 14 27 73-1. VIKTIGT! Skriv namn på vem/vilka medlemskapet gäller.

Du behöver vara medlem för att delta i föreningens aktiviteter och för att föreningens försäkring ska gälla.

Kontaktperson: Stefan Axelsson  stefan.axelsson@flir.se

 

Nytt pris resten av vårterminen 2021

Från och med lördagen den 1 maj erbjuder vi dig som vill börja träna med Ka1if 50% rabatt på terminsavgiften alternativt enskilda pass. Priset för ett terminskort blir 375 kr (50% av 750 kr) och priset för tex ett pass Zumba i veckan blir 200 kr (50% av 400 kr) + kostnad för medlemskap*.

*100 för enskild medlem/300 kr familj och gäller för hela året

Terminskort
Avgifterna per gruppträningspass varierar något. Vill du träna mer än ett gruppträningspass i veckan erbjuder vi terminskort för 750 kr vuxen och 300 kr för ungdomar (13-18 år), då kan du träna på samtliga gruppträningspass inom KA1IF.

Meddela via mejl till stefan.axelsson@flir.se när du betalt medlemsavgiften och för vem/vilka den gäller.