Grundidé

I Ka1 IF satsar vi på aktiviteter för alla i närområdet.

– Närhet;
KA1 IF är din förening, du som bor på, eller kring, Rindö. Vår Målsättning är att erbjuda aktiviteter för dig och din familj och ge dig möjlighet att minimera resvägar och tidsspillan.

– För alla;
Vi jobbar för roliga aktiviter som passar alla, nybörjaren såväl som den erfarne, gammal som ung och av båda könen. Alla får vara med!

– Lekfullhet;
Vi tror på att vi genom en lekfull pedagogik på den utövandes egna villkor, bjuda in de barn och ungdomar som annars kanske inte trivts med organiserad idrott och därmed ge dessa en chans till.

Flexibilitet;
KA1 IF är en liten förening, vi är lyhörda, öppna för nya idéer och anpassar oss gärna efter dina önskemål och förväntningar.