Barninnebandy

Söndagar 10-11. Årskurs: Förskoleklass – 6:an, inga förkunskaper krävs.

100kr/termin, alt terminskort 300 kr och då får man även gå på övriga aktiviteter

Anmälan obligatorisk, sker till Per Hagman på perhagman65@yahoo.se

Kontaktperson och tränare: Per Hagman