Bli medlem

Bli medlem i KA1IF!

Kostnad årsvis (gäller per kalenderår oavsett när inbetalning görs):

100 kr/år enskild medlem

300 kr/år familj

PG 14 27 73-1. Skriv namn på vem/vilka medlemskapet gäller.

Du behöver medlemsskap för att delta i föreningens aktiviteter.

Kontaktperson: Stefan Axelsson  stefan.axelsson@flir.se

Terminskort

Avgifterna per grupptäningspass varierar något. Vill du träna mer än ett gruppträningspass i veckan erbjuder vi terminskort för 750 kr vuxen och 300 kr för ungdomar (13-18 år), då kan du träna på samtliga gruppträningspass inom KA1IF. Meddela via mail till stefan.axelsson@flir.se när du betalt medlemsavgiften och för vem/vilka den gäller.