Bollsport för barn – ny tid!

Bollsport för barn 6-13 år (åk F0-6)

Tid: Söndagar 16:00 – 17:00

Syftet med aktiviteten är att skapa intresse kring idrottande och låta barnen prova på en variation av olika grenar och utöva idrott med regelbundenhet. Inom bollsport kommer innebandy, badminton, fotboll, tennis, pingis, basket, handboll att introduceras.  Fina varma dagar kan man utöva vissa grenar utomhus.

Kostnad: 300 kr/termin + medlemskap i KA1IF.

Varmt välkomna att anmäla intresse till: Jörgen Strömberg via sms till 0739-998966.

Ledare: Jörgen Strömberg och Per Hagman med erfarenhet inom sporterna.
Plats: Idrottshallen på Rindö.

Vi vill som förening KA 1 IF gärna hålla våra medlemmar uppdaterade om föreningens verksamhet och samlar därför in mailadresser. Det gör vi när du betalar medlemsavgift och/eller när du anmäler dig till bokat. Om du inte vill att vi sparar din adress för utskick med information meddela vår kassör Stefan Axelsson på stefan.axelsson@teledyneflir.se