Bollsport för barn – nytt pass!

Startar förhoppningsvis upp vecka 33 igen, viss justering av tider nedan kan förekomma.
Bollsport för barn 6-13 år (åk F0-6)

Tid: Torsdagar 16-17 samt söndagar 10-11, planerad start v 11 2021

Syftet med aktiviteterna är att skapa intresse kring idrottande och låta barnen prova på en variation av olika grenar och utöva idrott med regelbundenhet. Inom bollsport kommer innebandy, badminton, fotboll, tennis, pingis, basket, handboll att introduceras.  Fina varma dagar kan man utöva vissa grenar utomhus.

Kostnad: 300 kr/termin + medlemskap i KA1IF.

Varmt välkomna att anmäla intresse till: Henrik Svengren via sms till 070-7670391.

Ledare: Henrik Svengren, Jörgen Strömberg och Per Hagman med erfarenhet inom sporterna.
Plats: Idrottshallen på Rindö.

Vi vill som förening KA 1 IF gärna hålla våra medlemmar uppdaterade om föreningens verksamhet och samlar därför in mailadresser. Det gör vi när du betalar medlemsavgift och/eller när du anmäler dig till bokat. Om du inte vill att vi sparar din adress för utskick med information meddela vår kassör Stefan Axelsson på stefan.axelsson@flir.se