Bollsport för barn – inställd VT 2023

Tyvärr behöver vi med kort varsel ställa in bollsporten för barn tillsvidare på grund av ledarbrist. Styrelsen kommer att försöka hitta en ny ledare till hösten 2023.

————————————————————–

Bollsport för barn 6-13 år (åk F0-6)

Syftet med aktiviteten är att skapa intresse kring idrottande och låta barnen prova på en variation av olika grenar och utöva idrott med regelbundenhet. Inom bollsport kommer innebandy, badminton, fotboll, tennis, pingis, basket, handboll att introduceras.  Fina varma dagar kan man utöva vissa grenar utomhus.

Vi vill som förening KA 1 IF gärna hålla våra medlemmar uppdaterade om föreningens verksamhet och samlar därför in mailadresser. Det gör vi när du betalar medlemsavgift och/eller när du anmäler dig till bokat. Om du inte vill att vi sparar din adress för utskick med information meddela vår kassör Ylva Jonsson Strömberg på ylva@rindobyberget.se