Aktiviteter hösten 2015

Första passet är alltid ”prova på”. Start vecka 35 om inget annat står under respektive aktivitet. Du behöver anmäla dig till samtliga aktiviteter, även för återanmälan. Anmälan görs till respektive kontaktperson.