Anmälningar till hösten pass

Första passet är alltid av ”prova-på-karaktär”. Start vecka 35 om inget annat står.
Anmälan: Till alla aktiviteter behöver du anmäla dig. Gäller även för återanmälan. Anmälan görs till respektive kontaktperson.

Man betalar per aktivitet/pass alternativt köper man ett terminskort på 750kr och då får man gå på alla gruppaktiviteter.
Inkludera namn, personnummer på barn/ungdom, samt telefonnummer till vårdnadshavare, i anmälan.