Våra aktiviteter under våren

På grund av Covid-19 och risken för smittspridningen har styrelsen gått igenom samtliga våra aktiviteter. En del fortsätter som vanligt med mindre justeringar och några har helt ställts in tillsvidare.

 Några generella riktlinjer vi vill att du följer:
·       Är du sjuk, även med milda symtom, ska du inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar du under idrottsaktivitet, gå hem direkt.
·       Är du över 70 år bör du undvika offentliga miljöer och minska sociala kontakter och ska därför inte delta i gruppaktiviteter inomhus.
·       Byt om hemma före och efter aktiviteter.

Respektive ledare har löpande kontakt med sina deltagare.