Nyhet! Cross Nature

Nu startar vi upp konceptet Cross Nature med KA1IF ute på Rindö!

Söndag morgon 9:00 – 10:00
Måndag kväll 19:15 – 20:15

För det mesta startar vi vid hallen på Rindö, men ibland kan vi mötas upp på andra ställen. Mötesplats meddelas via Bokat om den ändras.

Avgift 400:-/termin för 1 pass i vecka alternativt terminskort (750:-), medlemskap i KA1 IF krävs.

Om du vill testa på passet eller har några övriga frågor, mejla catrin.grambo@gmail.com

Tänk på handskar, pannlampa och ta även gärna med ett sittunderlag (inget krav alls).

Varmt välkomna!

Anna, Solveig och Catrin ?

Så här beskrivs Cross Nature på deras egen hemsida:

CrossNature® är en träning där vi förflyttar oss i naturen, stannar på olika platser och utnyttjar det som finns för att träna både styrka och kondition. Konceptet hämtar hela tiden ny inspiration från olika idrotter och träningsformer. Inget pass är det andra helt likt, variationen ger dig en funktionell kropp och en glad själ. Med oss får du allt du behöver i träningsväg och på köpet även en energigivande natur.

Läs gärna mer på:
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=55c18e0d-09d5cddb-55c394a1-0cc47aa8d93e-b454d09a1cf227b8&q=1&e=6108fabd-5bfe-46df-933d-9ff05aa1ed44&u=https%3A%2F%2Fwww.crossnature.se%2Fvad-ar-crossnature%2F