Ka1if ställer in samtliga aktiviteter till och med den 10 januari 2021

Med anledning av att Stockholms stad nu beslutat att ställa in all verksamhet för alla åldrar på stadens idrottsanläggningar, inom- och utomhus ställer även Ka1if in samtliga aktiviteter, både inom- och utomhus till och med den 10 januari.

Ett nyhetsbrev kommer komma ut innan dess om hur vi startar upp vårterminen från och med vecka 2 (11 januari 2021).

Vi i styrelsen vill tacka alla våra medlemmar för det här året och önska en
God Jul och ett Gott Nytt År.

Ta hand om er!

Styrelsen för Ka1if