Träna resten av terminen för halva priset

Från och med lördagen den 1 maj erbjuder vi dig som vill börja träna med Ka1if 50% rabatt på terminsavgiften alternativt enskilda pass. Priset för ett terminskort blir 375 kr (50% av 750 kr) och priset för tex ett pass Zumba i veckan blir 200 kr (50% av 400 kr) + kostnad för medlemskap*.

*100 för enskild medlem/300 kr familj och gäller för hela året