Årsmöte KA1 IF

Kallelse till årsmötet den 25 april 18:30 har mejlats ut till alla medlemmar i KA1 IF.

Välkommen till mötet som kommer att hållas på Överkstan, vid Grenadjärsbryggan. Anmälan görs senast den 20 april till solveig.rettig@gmail.com.

Möteshandlingar finns under fliken ”Föreningen”.