Medlemsavgift 2023

Medlemskap i idrottsföreningen KA 1 krävs för att delta i föreningens aktiviteter, inklusive spel på tennisbanan i Rindö Hamn.

300 kr per familj eller 100 kr för enskilt medlemskap.

Avgiften betalas in till postgiro 14 27 73-1. Kontakta Stefan Axelsson för frågor på stefan.axelsson@teledyne.com