Var med och utveckla vår förening!

Den 24 april är det årsmöte för vår fina förening, det betyder att du som medlem kan vara med och påverka! 

Lämna in en motion före den 3 april med förslag på utveckling eller förändring till någon i styrelsen eller direkt till ordförande på: katherine_haide@hotmail.com

Din motion kommer sedan att delges andra medlemmar via årsmöteshandlingarna som läggs på föreningens hemsida och printas ut till mötet.