Nyhetsbrev januari 2021

Hej!

Vi kommer starta upp terminen vecka 2, men med ett begränsat utbud, i ett första steg till den 24 januari. Cirkelträningen, Zumban och Soman kommer köra med streamade pass och CrossNature passen utomhus (utan parövningar tillsvidare). CrossNature passen kommer byta dagar fram till att vi kör igång med ordinarie schema, läs mer under aktiviteten.

Hälsningar styrelsen

Nyhetsbrev_2021_januari_final_20210110

Idrottshallen stängd till och med den 24 januari 2021

Vaxholms kommun håller idrottshallen på Rindö stängd för verksamhet till minst den 24 januari 2021 och fram tills dess kan vi inte bedriva någon verksamhet där. Vi kommer skicka ut ett nyhetsbrev senast måndagen den 11 januari med mer information om vi kommer att kunna starta upp några aktiviteter utomhus och/eller via digitala kanaler från och med vecka 2, 2021.

Läs mer

 

Ka1if ställer in samtliga aktiviteter till och med den 10 januari 2021

Med anledning av att Stockholms stad nu beslutat att ställa in all verksamhet för alla åldrar på stadens idrottsanläggningar, inom- och utomhus ställer även Ka1if in samtliga aktiviteter, både inom- och utomhus till och med den 10 januari.

Ett nyhetsbrev kommer komma ut innan dess om hur vi startar upp vårterminen från och med vecka 2 (11 januari 2021).

Vi i styrelsen vill tacka alla våra medlemmar för det här året och önska en
God Jul och ett Gott Nytt År.

Ta hand om er!

Styrelsen för Ka1if

 

Uppdatering november kring våra aktiviteter med anledning Covid-19

 

Med anledning av Folkhälsomyndighetens nya riktlinjer i slutet av november har styrelsen nu tagit beslut om att året ut pausa ytterligare några pass* samt att begränsa deltagandet till max 8 deltagare på inomhusaktiviteter (undantag för våra barnaktiviteter). Vi fortsätter med våra CrossNature pass utomhus och utökar med ett till pass tillsvidare.

Viktigt att man inte kommer till passen om man känner minsta sjukdomssymtom, av hänsyn till varandra som dessutom kan ha en väldigt känslig anhörig hemma.

*ledarna för respektive pass meddelar via Bokat.

Uppdatering kring våra pass med anledning Covid-19

Med anledning av Folkhälsomyndighetens nya riktlinjer har styrelsen nu tagit beslut om att pausa Boxen och Vuxeninnebandyn till och med den 19 november. Vi fortsätter med övriga aktiviteter där vi bedömer att vi kan hålla ett bra avstånd till varandra och fortsätter följa de rekommendationer som kommer fortlöpande.

Viktigt att man inte kommer till passen om man känner minsta sjukdomssymtom, av hänsyn till varandra som dessutom kan ha en väldigt känslig anhörig hemma.

Respektive ledare har löpande kontakt med sina deltagare.

Du vet väl att vi har joggingkul på Rindö?

Samling 17:15 varje fredags i korsningen Militärvägen/Rindöbyvägen. Alla åldrar välkomna. Gemensam uppvärmning, sedan fri fart 1-2 korta varv på elljusspåret. Deltagande barn med tillräckligt många varv får medalj vid avslutning preliminärt 6 November. Om vi får vargavinter tidigt avslutar vi tidigare.

Välkomna

Pelle och Teodora

Nyhet! Cross Nature

Nu startar vi upp konceptet Cross Nature med KA1IF ute på Rindö!

Söndag morgon 9:00 – 10:00
Måndag kväll 19:15 – 20:15

För det mesta startar vi vid hallen på Rindö, men ibland kan vi mötas upp på andra ställen. Mötesplats meddelas via Bokat om den ändras.

Avgift 400:-/termin för 1 pass i vecka alternativt terminskort (750:-), medlemskap i KA1 IF krävs.

Om du vill testa på passet eller har några övriga frågor, mejla catrin.grambo@gmail.com

Tänk på handskar, pannlampa och ta även gärna med ett sittunderlag (inget krav alls).

Varmt välkomna!

Anna, Solveig och Catrin 🌸

Så här beskrivs Cross Nature på deras egen hemsida:

CrossNature® är en träning där vi förflyttar oss i naturen, stannar på olika platser och utnyttjar det som finns för att träna både styrka och kondition. Konceptet hämtar hela tiden ny inspiration från olika idrotter och träningsformer. Inget pass är det andra helt likt, variationen ger dig en funktionell kropp och en glad själ. Med oss får du allt du behöver i träningsväg och på köpet även en energigivande natur.

Läs gärna mer på:
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=55c18e0d-09d5cddb-55c394a1-0cc47aa8d93e-b454d09a1cf227b8&q=1&e=6108fabd-5bfe-46df-933d-9ff05aa1ed44&u=https%3A%2F%2Fwww.crossnature.se%2Fvad-ar-crossnature%2F