Parkeringstillstånd

För att få stå på parkeringen på ”baksidan” av Rindöhallen behövs ett parkeringstillstånd som du behöver hämta från ledaren inför varje pass, detta ska sen lämnas tillbaka efter avslutat pass. Kommer du med bil, kom i god tid innan passet startar.