Vill du anmäla dig till en aktivitet?

Anmälan sker direkt till ledaren på respektive aktivitet, kontaktuppgifter finns i nyhetsbrevet och under varje aktivitetsflik.

Varmt välkomna till höstens termin!